Nhiều nhà thầu đào đường bê bối, cản trở giao thông tại TP.HCM

Nhiều nhà thầu đào đường bê bối, cản trở giao thông tại TP.HCM

Hiện nay có 36 tuyến đường ở TP.HCM đang xây dựng công trình giao thông, nhưng nhiều nhà thầu thi công bê bối không đảm bảo trật tư, an toàn giao thông.

An toàn giao thông