Từ các vụ thép cuộn rơi khỏi xe đầu kéo: Có lỗ hổng kỹ thuật?

Từ các vụ thép cuộn rơi khỏi xe đầu kéo: Có lỗ hổng kỹ thuật?

Từ các vụ xe đầu kéo làm rơi thép cuộn gần đây, theo chuyên gia, do còn thiếu quy định về kỹ thuật để phòng ngừa dạng sự cố nguy hiểm này.

An toàn giao thông