Giải mã hơn 70.000 học viên thi rớt bằng lái xe ô tô tại TP. HCM

Giải mã hơn 70.000 học viên thi rớt bằng lái xe ô tô tại TP. HCM

Nguyên nhân tỷ lệ và số lượng học viên thi rớt bằng lái xe ô tô trên địa bàn TP. HCM được đại diện cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và học viên chỉ ra.

Giao thông 24h
Một trường hợp thi hộ vào lớp 10 bị phát hiện

Một trường hợp thi hộ vào lớp 10 bị phát hiện

Ngày 9/6, Hà Nội có 3 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó một trường hợp thi hộ.