Thiết kế mô hình thu thập và xử lý dữ liệu AIS của hệ thống tự động nhận dạng (AIS) tại các trung tâm quản lý tàu (VTS)

Tác giả: Nguyễn Thanh Vân

saosaosaosaosao
Ứng dụng 03/01/2020 06:08

Hệ thống tự động nhận dạng (AIS) được phát triển nhằm mục đích nhận dạng và xác định vị trí của tàu

 

ThS. NGUYỄN THANH VÂN 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1
2
3
4
5
6

 

7
8
9
10
11
12
Ý kiến của bạn

Bình luận