Nhìn lại một thập kỷ của Elon Musk và thời kì mới của xe điện

Nhìn lại một thập kỷ của Elon Musk và thời kì mới của xe điện

"Nhu cầu về xe hơi mới sẽ tăng lên khi thế giới thay thế những phương tiện động cơ đốt", Elon Musk nói.

Đánh giá