Thống nhất xây dựng hai hầm chui dưới đường sắt tại Đồng Nai

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường sắt 07/04/2022 16:40

Bộ GTVT vừa có ý kiến về việc xây dựng nút giao khác mức giữa đường bộ và đường sắt tại lý trình Km1646+375 và Km1652+173, tuyến đường sắt Hà Nội–TP. HCM.

Bộ GTVT cho phép xây hai hầm chui đường sắt tại Đồng Nai (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT cho phép xây hai hầm chui đường sắt tại Đồng Nai (Ảnh minh họa)

Theo Bộ GTVT, sau khi xem xét đề nghị của UBND thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai và ý kiến của Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ GTVT thống nhất chủ trương xây dựng nút giao khác mức (hầm chui dưới đường sắt) tại Km1646+375 và Km1652+173, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. HCM với một số điều kiện sau:

Xây dựng hàng rào ngăn cách giữa đường bộ và đường sắt để xóa bỏ đường ngang hiện hữu tại lý trình Km1652+173, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. HCM; đồng thời, địa phương chi trả toàn bộ kinh phí khảo sát, thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì và các kinh phí khác có liên quan đối với công trình hình thành mới do việc xây dựng công trình nút giao khác mức nêu trên. 

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đường sắt, Nghị định 56/2018 của Chính phủ, Thông tư số 25/2018 của Bộ GTVT và các quy định pháp luật khác liên quan.

Giao Cục Đường sắt Việt Nam cấp phép thi công; kiểm tra, giám sát phương án đảm bảo an toàn chạy tàu trong quá trình thi công và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật”, Bộ GTVT chỉ đạo.

Ý kiến của bạn

Bình luận