Thông tin cải chính

Tác giả: P.V

saosaosaosaosao
Cải chính 16/01/2024 08:18

Trong quá trình tác nghiệp, do sơ suất trong việc xác minh thông tin nên gây hiểu nhầm cho bà Đào Thị Tịnh Thuỷ trong bài viết "Kiểm tra, xác minh 2 doanh nghiệp ở Hải Phòng bị tố chở quá tải có bảo kê".

Ngày 29/12/2023, Tạp chí GTVT điện tử có đăng bài viết: "Kiểm tra, xác minh 2 doanh nghiệp ở Hải Phòng bị tố chở quá tải có bảo kê". Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp, do sơ suất trong việc xác minh thông tin nên gây hiểu nhầm cho bà Đào Thị Tịnh Thuỷ trong bài viết.

Sau khi xác minh, Tạp chí GTVT đã gỡ bỏ thông tin nói trên.

Tạp chí GTVT xin cáo lỗi đến bà Đào Thị Tịnh Thuỷ cùng bạn đọc.

Ý kiến của bạn

Bình luận