Kịp thời thông tin, cứu 9 thuyền viên tàu cá BĐ 93069-TS

Kịp thời thông tin, cứu 9 thuyền viên tàu cá BĐ 93069-TS

Hệ thống thông tin duyên hải đã liên lạc với các phương tiện đang hoạt động gần vị trí tàu bị nạn, yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tìm kiếm cứu nạn.

Giao thông 24h
Chìm tàu, 2 thuyền viên được ứng cứu kịp thời

Chìm tàu, 2 thuyền viên được ứng cứu kịp thời

Hai thuyền viên gặp nạn trên vùng biển tỉnh Quảng Nam đã được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam ứng cứu kịp thời.

Giao thông 24h
Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật vận hành hệ thống thông tin duyên hải

Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật vận hành hệ thống thông tin duyên hải

Ngày 24/12/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 51/2019/TT-BGTVT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải.