Hình ảnh đẹp: TTGT giúp xe tải gặp sự cố đổ đất thải ra đường

Hình ảnh đẹp: TTGT giúp xe tải gặp sự cố đổ đất thải ra đường

Phát hiện chiếc xe tải gặp sự cố để bùn đất rơi vãi trên đường cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi đường, Thanh tra giao thông (TTGT) đã tham gia dọn dẹp sạch sẽ rồi trở lại công việc của mình.

Giao thông 24h