Thu lệ phí trước bạ,nộp tiền phạt giao thông trực tuyến trong quý 1/2020

Giao thông 24h 11/02/2020 10:01

Thủ tướng chỉ đạo hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký xe để đảm bảo việc triển khai thu lệ phí trước bạ trực tuyến và sử dụng chứng từ điện tử nộp lệ phí trước bạ trong đăng ký ô tô, xe gắn máy trước ngày 15/2/2020; thu tiền nộp phạt vi phạm giao thông đường bộ trong quý 1/2020.

 

Thu lệ phí trước bạ,nộp tiền phạt giao thông trực
Ảnh minh hoạ.

Theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày vừa qua, xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện tích hợp, cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong quý 1/2020,

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo các Bộ: Công an, GTVT, Tài chính về tình hình kết quả thực hiện tích hợp, cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an trên Cổng dịch vụ công quý I/2020.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký xe để đảm bảo việc triển khai thu lệ phí trước bạ trực tuyến và sử dụng chứng từ điện tử nộp lệ phí trước bạ trong đăng ký ô tô, xe gắn máy, hoàn thành trước ngày 15/2.

Bên cạnh đó, yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thuộc thẩm quyền xử phạt của CSGT) và xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân, hoàn thành trong quý 1/2020.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để làm cơ sở triển khai dịch vụ công đổi giấu phép lái xe mức độ 4 trong quý 1/2020. Kết nối, chia sẻ dữ liệu với ngành Thuế để đảm bảo việc thu nộp lệ phí trước bạ trực tuyến thực chất, hiệu quả.

Ngoài ra, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến khai, nộp lệ phí trước bạ đăng ký ô tô, xe gắn máy trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trong quý 1/2020.

Bộ Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thuộc thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giao thông) trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trong quý I-2020.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với đổi giấy phép lái xe, hoàn thành trong quý I-2020.

Ý kiến của bạn

Bình luận