Vận tải, giải ngân: Điểm sáng thực hiện “mục tiêu kép”

Vận tải, giải ngân: Điểm sáng thực hiện “mục tiêu kép”

Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn quốc nhưng với tinh thần, truyền thống “Đi trước mở đường”, ngành GTVT đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều “điểm sáng” trong nhiệm vụ thực hiện “mục tiêu kép”.