Thực tiễn và quy phạm dự báo sức chịu tải dọc trục của cọc đơn theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05

22/10/2017 07:23

Hiện nay, có nhiều nhóm phương pháp dự báo sức chịu tải (SCT) dọc trục của cọc đơn theo đất nền. Trong đó, SCT của cọc được dự báo từ phương pháp thí nghiệm nén tĩnh được đánh giá là chính xác và phù hợp với thực tế nhất [4], [5], [6]. Khi tính toán trong các hồ sơ thiết kế thì các nhà tư vấn thường tính theo nhóm phương pháp dựa vào lý thuyết hoặc nhóm phương pháp xác định theo quy phạm.

ha_Page_01
ha_Page_02
ha_Page_03
ha_Page_04
ha_Page_05
ha_Page_06
ha_Page_07
ha_Page_08
ha_Page_09
ha_Page_10
ha_Page_11
ha_Page_12
Ý kiến của bạn

Bình luận