Dự tính sức kháng cắt của dầm bê tông cường độ cao cốt sợi thép

Dự tính sức kháng cắt của dầm bê tông cường độ cao cốt sợi thép

Lý thuyết trường nén sửa đổi (MCFT) được phát triển bởi Vecchio, F. J. and Collins, M. P năm 1986.

Ứng dụng
Nhiệt độ, tốc độ ảnh hưởng thế nào đến tính kháng cắt bê tông nhựa?

Nhiệt độ, tốc độ ảnh hưởng thế nào đến tính kháng cắt bê tông nhựa?

Đặc tính kháng cắt với hai tham số đặc trưng là lực dính đơn vị và góc nội ma sát (c, f) của bê tông asphalt phụ thuộc nhiều yếu tố

Ứng dụng
Phân tích, so sánh các phương pháp dự tính sức kháng cắt của dầm BTCST cường độ cao theo một số tiêu chuẩn hiện hành trên thế giới

Phân tích, so sánh các phương pháp dự tính sức kháng cắt của dầm BTCST cường độ cao theo một số tiêu chuẩn hiện hành trên thế giới

Bài báo công bố kết quả nghiên cứu sức kháng cắt của dầm tiết diện chữ nhật, bê tông cấp 70MPa có sử dụng cốt đai kết hợp với cốt sợi thép...

Thực tiễn và quy phạm dự báo sức chịu tải dọc trục của cọc đơn theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05

Thực tiễn và quy phạm dự báo sức chịu tải dọc trục của cọc đơn theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05

Hiện nay, có nhiều nhóm phương pháp dự báo sức chịu tải (SCT) dọc trục của cọc đơn theo đất nền. Trong đó, SCT của cọc được dự báo từ phương pháp thí nghiệm nén tĩnh được đánh giá là chính xác và phù hợp với thực tế nhất [4], [5], [6]. Khi tính toán trong các hồ sơ thiết kế thì các nhà tư vấn thường tính theo nhóm phương pháp dựa vào lý thuyết hoặc nhóm phương pháp xác định theo quy phạm.

Xác định sức kháng cắt của bê tông nhựa bằng thí nghiệm nén 3 trục

Xác định sức kháng cắt của bê tông nhựa bằng thí nghiệm nén 3 trục

Lún vệt bánh xe là hình thức hư hỏng phổ biến của lớp mặt bê tông asphalt hiện nay ở Việt Nam do nguyên nhân cơ bản là biến dạng cắt trượt trong lớp bê tông asphalt. Việc nghiên cứu cường độ cắt trượt của bê tông asphalt vì vậy là vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng.