Vượt 80 hải lý cứu thuyền viên bất tỉnh, tính mạng bị đe doạ

Vượt 80 hải lý cứu thuyền viên bất tỉnh, tính mạng bị đe doạ

Mặc dù đã được uống thuốc và dùng máy trợ thở khẩn cấp nhưng tình trạng thuyền viên rất nguy kịch, thuyền trưởng tàu container yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp.

Giao thông 24h