Tỷ lệ lắp camera trên xe khách đạt thấp dù sắp đến hạn chót

Tỷ lệ lắp camera trên xe khách đạt thấp dù sắp đến hạn chót

Chỉ còn gần nửa tháng nữa để xe kinh doanh vận tải hoàn thành việc lắp camera giám sát theo quy định nếu không muốn bị xử phạt. Tuy nhiên, tỷ lệ phương tiện kinh doanh vận tải phải lắp camera giám sát theo Nghị định 10 rất thấp.

Giao thông 24h