Cơ hội học miễn phí tiếng Nhật dành cho giáo viên tiếng Nhật trẻ

Cơ hội học miễn phí tiếng Nhật dành cho giáo viên tiếng Nhật trẻ

Hai khóa học miễn phí dành cho các giáo viên tiếng Nhật trẻ đang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo tiếng Nhật do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế mở sẽ được tổ chức trong tháng 10&11/2018.

Lao động xuất khẩu sang Nhật Bản sẽ không cần biết tiếng Nhật?

Lao động xuất khẩu sang Nhật Bản sẽ không cần biết tiếng Nhật?

Đến năm 2040, Nhật Bản ước tính số người trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) của nước này sẽ giảm 15 triệu người, một con số đáng báo động.