Tiếp tục bàn giao mốc GPMB cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Đường bộ 28/04/2022 15:09

Đây là đợt 2 trong 3 đợt bàn giao mốc GPMB cho địa phương, góp phần đẩy nhanh cho việc khởi công cao tốc Cần Thơ -Cà Mau.

 

Ban QLDA Mỹ Thuận cùng các đơn vị tiếp tục bàn giao mốc GPMB tại tỉnh Hậu Giang

Ban QLDA Mỹ Thuận cùng các đơn vị tiếp tục bàn giao mốc GPMB tại tỉnh Hậu Giang


Ngày 28/4, Ban QLDA Mỹ Thuận cùng Liên danh Tư vấn thiết kế đã tiến hành bàn giao hồ sơ cắm mốc GPMB cho tỉnh Hậu Giang. Đây là 1 trong những địa phương có dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đi qua. Trong đợt 2 này số km mặt bằng được bàn giao là 55,27km, nâng tổng số chiều dài tuyến bàn giao là 89,45km (đạt hơn 81% toàn tuyến).

Theo kế hoạch, công tác lập hồ sơ, cắm cọc mốc GPMB của dự án và tổ chức bàn giao cho địa phương được chia thành 03 đợt (đợt 1: trước ngày 15/3/2022; đợt 2: trước ngày 30/4/2022 và đợt 3: trước ngày 30/6/2022).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Ban QLDA Mỹ Thuận đã tập trung chỉ đạo Liên danh Tư vấn thực hiện, với phương châm hoàn thiện, phê duyệt đến đâu chủ động bàn giao cho địa phương đến đó để thực hiện công tác GPMB càng sớm càng tốt.

Với quyết tâm hoàn thành đúng hoặc trước tiến độ yêu cầu, ngày 15/3/2022 Ban QLDA Mỹ Thuận cùng Liên danh Tư vấn đã tổ chức bàn giao hồ sơ và cọc mốc GPMB ngoài thực địa (đợt 1) cho các địa phương có dự án đi qua với chiều dài 34,18km tuyến chính và 2,4km tuyến nối (đạt hơn 30%). Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cọc mốc GPMB, các địa phương đã quan tâm, chỉ đạo triển khai đồng loạt công tác bồi thường GPMB như: tổ chức tuyên truyền, thông báo chủ trương thu hồi đất đến các hộ dân bị ảnh hưởng, tiến hành trích lục hồ sơ địa chính, triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm… cơ bản hoàn thành.

Đến nay, hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB đợt 2 đã hoàn thiện và triển khai cắm cọc mốc ngoài thực địa. Theo kế hoạch, Ban QLDA Mỹ Thuận tổ chức bàn giao cọc mốc cho các địa phương trước 30/4/2022.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT, cũng như sự vào cuộc mạnh mẽ của các địa phương có dự án đi qua, Ban QLDA Mỹ Thuận tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, cắm mốc GPMB phần còn lại (các nút giao) và phấn đấu bàn giao cho địa phương (đợt 3) trước ngày 15/6/2022. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo đủ mặt bằng khởi công dự án theo đúng tiến độ yêu cầu.

Ý kiến của bạn

Bình luận