Tiếp tục kiểm soát hiệu quả COVID-19 trên các đoàn tàu khách nội địa

Giao thông 24h 27/10/2021 16:04

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký ban hành Văn bản số 11290/BGTVT-CYT ngày 26/10/2021 gửi Cục Đường sắt Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt về việc tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên các đoàn tàu nội địa chở khách thường lệ.

 

img-bgt-2021-hanh-khach-di-tau-chuyen-biet-copy-16
Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên các đoàn tàu nội địa chở khách thường lệ (Ảnh minh họa)

Theo đó, qua 02 tuần thực hiện khôi phục các đoàn tàu chở khách thường lệ, bước đầu đã đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và cơ bản kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID19. Để từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức vận chuyển và tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi tàu, hiện nay, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang tích cực phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để thống nhất việc trích xuất thông tin di chuyển nội địa của hành khách qua ứng dụng PC-COVID. 

Trong giai đoạn trước mắt, để tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh khi khai thác các đoàn tàu nội địa chở khách, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung như sau: 

Đối với hành khách, tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn, điều kiện về hành khách tại khoản 1 Mục V tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng, an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ban hành Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT (trừ việc phải hoàn thành Bản cam kết tại Phụ lục 1). Tuân thủ 5K; thực hiện khai báo điện tử (Khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-COVID) hoặc bằng hình thức phù hợp khác theo hướng dẫn của nhân viên đường sắt tại ga đường sắt. 

Cung cấp thông tin theo Mẫu phiếu thông tin cho hành khách tham gia chuyến tàu kèm theo công văn này cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng đường sắt (Mẫu được đăng tải trên Website/App của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc kê khai tại ga làm thủ tục kiểm soát vé trước khi lên tàu). Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin khai báo. 

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng đường sắt yêu cầu, chủ động hướng dẫn hành khách thực hiện khai báo điện tử (Khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-COVID); trường hợp hành khách chưa thực hiện khai báo, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng đường sắt có trách nhiệm bố trí nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC-COVID hoặc các hình thức phù hợp khác trước khi lên tàu. 

Bên cạnh đó, yêu cầu hành khách cung cấp hoặc kê khai thông tin theo Mẫu phiếu thông tin cho hành khách tham gia chuyến tàu trước khi hành khách vào ga để lên tàu. Tổng hợp danh sách hành khách đến theo từng địa phương để thông báo cho địa phương có hành khách đến cư trú, lưu trú sau chuyến đi. Lưu trữ thông tin của hành khách để phục vụ công tác 2 giám sát sau chuyến tàu của các cơ quan Nhà nước và địa phương có liên quan. Đồng thời, có trách nhiệm đăng tải Mẫu phiếu thông tin hành khách kèm theo công văn này trên Website/App của đơn vị và cung cấp Mẫu này tại ga làm thủ tục kiểm soát vé trước khi vào ga lên tàu.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng đường sắt có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến điều kiện đi lại bằng đường sắt cho hành khách, hướng dẫn khách mua vé, kê khai các thông tin liên quan theo quy định. 

Tiếp tục thực hiện các yêu cầu khác tại khoản 6 Mục V tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng, an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT (trừ việc tiếp nhận mẫu cam kết của hành khách và lưu trữ bản cam kết của hành khách). 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục thực hiện các yêu cầu được quy định tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng, an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐBGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT. 

Cùng với đó, Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị có liên quan tiếp tục bố trí bộ phận tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách và thông báo tới đầu mối tiếp nhận tại các địa phương đến trước khi chuyến tàu khởi hành. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung tại văn bản này. 

Tăng cường theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được quy định tại Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT và các nội dung tại văn bản này đảm bảo các chuyến tàu được khai thác an toàn, không xảy ra tình trạng ùn ứ hành khách tại các nhà ga đường sắt, đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có). Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khác được quy định tại Quyết định số 1839/QĐBGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT. 

“Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện từ 23h00 ngày 26/10/2021 cho đến khi có thông báo mới”, nội dung Văn bản nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận