Sớm công bố tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc giai đoạn phân kỳ

Sớm công bố tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc giai đoạn phân kỳ

Bộ GTVT yêu cầu sớm hoàn thành tiêu chuẩn cơ sở đường ô tô cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư.

Đường bộ