Tìm kiếm cứu nạn hàng hải: Cứu tinh giúp ngư dân yên tâm bám biển

Tìm kiếm cứu nạn hàng hải: Cứu tinh giúp ngư dân yên tâm bám biển

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hệ thống trực ban phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển luôn đảm bảo duy trì công tác thường trực 24/7 để kịp thời thu nhận và xử lý tất cả các thông tin liên quan đến các tai nạn, sự cố hàng hải trên vùng biển trách nhiệm.

An toàn giao thông
2 tàu đâm va, một thuyền viên thiệt mạng

2 tàu đâm va, một thuyền viên thiệt mạng

Va chạm xảy ra giữa tàu KHANG ANH 189 và tàu container SITC KAWASAKI, 10 thuyền viên được cứu vớt, 1 thuyền viên thiệt mạng.

Giao thông 24h
Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động TKCN hàng hải

Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động TKCN hàng hải

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kèm theo Thông tư 35/2018/TT-BGTVT Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

An toàn giao thông