Giải pháp nâng cao tính dính bám giữa hai lớp vật liệu bê tông và vữa qua thí nghiệm cắt hai mặt

Giải pháp nâng cao tính dính bám giữa hai lớp vật liệu bê tông và vữa qua thí nghiệm cắt hai mặt

Một trong các giải pháp sửa chữa kết cấu bê tông là sử dụng một lớp vữa cường độ cao để thay thế phần bê tông bị hư hỏng.

Diễn đàn khoa học