Giải pháp nâng cao tính dính bám giữa hai lớp vật liệu bê tông và vữa qua thí nghiệm cắt hai mặt

Diễn đàn khoa học 24/03/2021 09:13

Một trong các giải pháp sửa chữa kết cấu bê tông là sử dụng một lớp vữa cường độ cao để thay thế phần bê tông bị hư hỏng.

 Tác giả: TS. VŨ NGỌC LINH
               PGS. TS. LƯƠNG XUÂN BÍNH
               Trường Đại học Giao thông vận tải

 

4-11
Mô hình thí nghiệm cắt hai mặt

Đề tài nghiên cứu về khả năng dính bám giữa hai lớp vật liệu bê tông cũ và lớp vữa sửa chữa thông qua thí nghiệm cắt hai mặt. Thí nghiệm được tiến hành với các trường hợp khác nhau của kích thước cốt liệu của bê tông, cách xử lý bề mặt, kết quả được phân tích và đánh giá về các nguyên nhân chính làm ảnh hưởng tới khả năng dính bám giữa hai vật liệu. Kết quả của đề tài giúp ta hiểu rõ hơn về ứng xử của lớp liên kết giữa hai loại vật liệu, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao cường độ dính bám.

Với bài toán sửa chữa kết cấu bê tông có sử dụng vữa để trám vá, liên kết yếu nhất ở vị trí mặt tiếp xúc giữa hai lớp vật liệu và dính bám giữa lớp vật liệu bê tông cũ và lớp vật liệu vữa sửa chữa được thi công sau đóng vai trò rất quan trọng trong hiệu quả của công tác sửa chữa, gia cường. Trên thế giới, các tác giả trong nhiều nghiên cứu [1,2,3,4,5] đã có nhận xét về yếu tố ảnh hưởng đến lực dính bám giữa hai lớp vật liệu bê tông cũ và mới. Tại Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu về dính bám giữa bê tông và vữa sửa chữa, đặc biệt là các loại vật liệu được sản xuất trong nước. Trong phạm vi đề tài này, tác giả tập trung vào nghiên cứu tính dính bám của hai lớp vật liệu thông qua thực hiện thí nghiệm. Có nhiều phương pháp thí nghiệm để xác định tính dính bám giữa hai lớp vật liệu nhưng tác giả lựa chọn thực hiện thí nghiệm theo phương pháp cắt hai mặt.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận