TNGT giảm mạnh từ gần 12% đến gần 19% trong tháng 10

Tác giả: Thành Nhân

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 28/10/2020 15:45

TNGT giảm mạnh tháng thứ 10 liên tiếp từ đầu năm đối với cả 3 tiêu chí. Trong đó, số người thiệt mạng là 580 người, giảm 79 người (-11,99%)

 

eaa790d8b13f4f61162e-1603850000-width1004height565
Hiện trường vụ xe ô tô con đấu đầu với xe đầu kéo khiến 2 người trên ô tô con tử vong vào ngày 27/10 tại tỉnh Bắc Kạn. 

Thông tin với Tạp chí GTVT, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, tháng 10 tiếp tục ghi nhận TNGT giảm mạnh cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Theo đó, TNGT giảm mạnh từ 11 đến gần 19% cả 3 tiêu chí, trong khi mục tiêu đề ra trong năm nay là giảm từ 5 đến 10%.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong tháng 10, toàn quốc xảy ra 1.299 vụ TNGT, làm chết 580 người và làm bị thương 1.021 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 277 vụ (-17,58%), giảm 79 người chết (-11,99%), giảm 233 người bị thương (-18,54%).

Trong đó, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ là 733 vụ, làm chết 578 người, bị thương 394 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 73 vụ (-9,06%), giảm 71 người chết (-10,94%), giảm 82 người bị thương (-17,23%). Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 9 vụ (-81,82%), giảm 7 người chết (-87,5%), tăng 1 người bị thương (100%).

Trên đường thuỷ xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ  trước, giảm 5 vụ (-71,58%), giảm 1 người chết (-50%), số người bị thương không thay đổi. Hàng hải không xảy ra vụ tai nạn hàng hải nào. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (0/0), số người chết không thay đổi (0/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).        

Xét về va chạm giao thông, toàn quốc xảy ra 562 vụ, làm bị thương nhẹ 625 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 190 vụ (-25,27%), giảm 152 người bị thương nhẹ (-19,56%).

Theo đó, tính trong 10 tháng đầu năm, TNGT giảm mạnh liên tục trong từng tháng. Cụ thể toàn quốc xảy ra 11.653 vụ TNGT, làm chết 5.456 người, bị thương 8.630 người. So với 10 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 2.598 vụ (-18,23%), số người chết giảm 862 người (-13,64%), số người bị thương giảm 2.243 người (-20,63%).

Trong đó, xét về TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên, đường bộ xảy ra 56.582 vụ, làm chết 5.348 người, bị thương 3.500 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 768 vụ (-10,45%), giảm 827 người chết (-13,39%), giảm 561 người bị thương(-13,81%). Đường sắt xảy ra 73 vụ, làm chết 58 người, bị thương 18 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 59 vụ (giảm 44,7%), giảm 51 người chết (-46,79%), giảm 24 người bị thương (giảm 57,14%).

Đường thủy xảy ra 52 vụ, làm chết 41 người, làm bị thương 5 người. So với cùng kỳ  trước tăng 2 vụ (tăng 4%), tăng 20 người chết (tăng 95,24%), giảm 2 người bị thương (-28,57%). Hàng hải xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (10/10), giảm 4 người chết và mất tích (giảm 30,77%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Va chạm giao thông xảy ra 4.936 vụ, làm bị thương nhẹ 5.107 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.773 vụ (giảm 26,43%), giảm 1.656 người bị thương nhẹ (giảm 24,49%).

Ý kiến của bạn

Bình luận