Toàn cảnh dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Phú Yên

Đường bộ 13/12/2023 15:03

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đi qua tỉnh Phú Yên là một trong 12 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Hiện nay, dự án đang tháo gỡ các khó khăn về vướng mặt bằng, thiếu vật liệu... và từng bước tập trung thi công đảm bảo tiến độ.

Ý kiến của bạn

Bình luận