Nhà thầu xây dựng “thoi thóp”, kêu cứu Thủ tướng

Nhà thầu xây dựng “thoi thóp”, kêu cứu Thủ tướng

Mấu chốt dẫn đến tình trạng này là biến động giá cả vật liệu quá lớn nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa có cơ chế bù giá,...

Đầu tư - Hạ tầng
Hé lộ doanh nghiệp lớn trúng thầu thi công dự án luồng sông Hậu

Hé lộ doanh nghiệp lớn trúng thầu thi công dự án luồng sông Hậu

Nhà thầu vượt qua vòng kỹ thuật là liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn-Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô-Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung.

Đầu tư - Hạ tầng