Công đoàn GTVT VN luôn đồng hành, sẻ chia khó khăn với người lao động

Công đoàn GTVT VN luôn đồng hành, sẻ chia khó khăn với người lao động

Sáng 14/1, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị BCH lần thứ V mở rộng, triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020.

Giao thông 24h
Tinh gọn bộ máy, hướng đến xây dựng Hội KHKT Cầu đường VN vững mạnh

Tinh gọn bộ máy, hướng đến xây dựng Hội KHKT Cầu đường VN vững mạnh

Sáng 27/12, Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) Cầu đường Việt Nam tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Giao thông 24h
Đổi mới sinh hoạt và nâng cao chất lượng đoàn viên

Đổi mới sinh hoạt và nâng cao chất lượng đoàn viên

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.

Giao thông 24h