TP HCM: Đến 30/6 giải ngân 50% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 30/05/2020 08:21

TP HCM phấn đấu đến ngày 30/6 phải giải ngân đạt từ 50% số vốn được giao.

IMG_2793
TP HCM ưu tiên tháo gỡ khó khăn với các dự án liên quan đến công tác  giải phóng mặt bằng

 Ngày 29/5, lãnh đạo Văn phòng UBND TP HCM cho biết: Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, UBND TP đã yêu cầu người đứng đầu đơn vị tháo gỡ khó khăn đối với từng trường hợp, nhất là các dự án liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các dự án sử dụng vốn ODA; định kỳ 2 tuần/lần rà soát và báo cáo các khó khăn, vướng mắc; áp dụng các sáng kiến, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị đạt kết quả giải ngân cao trong 5 tháng đầu năm, kể cả biện pháp gắn tránh nhiệm giải ngân với việc chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 54 của Quốc hội; đến ngày 30/6 phải giải ngân đạt từ 50% số vốn được giao. Trường hợp giải ngân dưới 50%, đơn vị phải có văn bản báo cáo nguyên nhân chậm giải ngân. UBND TP sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu lỗi chậm giải ngân là do chủ quan của cơ quan chủ quản, chủ đầu tư.

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới mang tính đột phá gắn với điều kiện bình thường mới hiện nay và các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương.

Sở Tài nguyên và Môi trường cần sớm tham mưu UBND TP triển khai Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9/3/2020 của Chính phủ về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP HCM.    

Ý kiến của bạn

Bình luận