Vinh danh 42 thầy cô giáo dạy học trên đảo

Vinh danh 42 thầy cô giáo dạy học trên đảo

Những thầy cô giáo được chọn vinh danh có 3 năm dạy học tại các trường nằm trên đảo, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.