Tết không tết của những “thần hộ mệnh”

Tết không tết của những “thần hộ mệnh”

Khi mọi gia đình sum họp, quây quần, đầm ấm hạnh phúc bên nhau trong những ngày Tết thì ngoài biển khơi, trên trạm kiểm soát không lưu cao vợi, nhiều lao động ngành GTVT vẫn cần mẫn thực hiện công việc, nhiệm vụ của mình.

Xã hội