Trung tá CSGT đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết người bị giáng cấp

Trung tá CSGT đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết người bị giáng cấp

Công an tỉnh Ninh Bình đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo, giáng cấp bậc hàm đối với trung tá CSGT do thiếu trách nhiệm trong tình thế cấp bách cần bảo vệ tài sản, tính mạng của người khác.

Nhật ký cảnh sát