Diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển bằng tiếng Anh

Diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển bằng tiếng Anh

“Tàu nước ngoài cháy lớn, 3 thuyền viên bị thương”- Đó là kịch bản diễn tập xử lý thông tin thường xuyên được thực hiện tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I tại Hải Phòng ngày 4/7/2017.