Trường CĐ nghề số 4-Bộ QP: Khẳng định uy tín bằng chất lượng đào tạo

Trường CĐ nghề số 4-Bộ QP: Khẳng định uy tín bằng chất lượng đào tạo

Được Chính phủ lựa chọn là một trong 45 trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2020, những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng đã vượt nhiều khó thăn, thách thức để xây dựng và phát triển. Với sự kiên trì, không ngừng đổi mới, Nhà trường đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, xây dựng đơn vị trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên ở khu vực Bắc miền Trung.

Đào tạo