Đại học GTVT Tp.HCM ngưng nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp

Đại học GTVT Tp.HCM ngưng nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp

Nhà trường chỉ nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến hoặc qua bưu điện và tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại trường.

Đại học GTVT Tp.HCM tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Đại học GTVT Tp.HCM tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Nhà trường đã thực hiện tốt công tác đào tạo, đổi mới toàn diện và hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường.

Hội nghị lần thứ 16 các Trường ĐH Hàng Hải & Nghề cá Châu Á

Hội nghị lần thứ 16 các Trường ĐH Hàng Hải & Nghề cá Châu Á

Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Nghề cá Châu Á được thành lập năm 2002 tại Busan, Hàn Quốc, hiện có 24 trường đại học tham gia