Đại học GTVT Tp.HCM tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
09/06/2020 20:10

Nhà trường đã thực hiện tốt công tác đào tạo, đổi mới toàn diện và hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường.

49B8D8B8-3B0A-48B4-A80A-334A67B543E5.
Đại hội Đảng bộ trường ĐH GTVT Tp. HCM 

Ngày 09/6 Đảng bộ, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự có mặt của 100 dại biểu ưu tú đại diện cho hơn 300 đảng viên trong toàn Trường về dự Đại hội.

Với chủ đề  “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ  cương - Đổi mới", đẩy mạnh đôi mới toàn diện Giáo dục và đào tạo, quyết âm vây dựng trường phát triển nhanh, bền vĩng và hội nhập quốc tế".

Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỷ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỷ 2020 - 2025. Với quy mô của trường được phát triển bền vững, trong đó trình độ đại học chính quy bao gồm 14 ngành với 33 chuyên ngành đại trà và 9 ngành đào tạo dại học chương trình chất lượng cao. Trường có 14 chương trình đào tạo thuộc 10 ngành dào tạo trình độ Thạc sĩ và 05 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ. Nhà trường tiếp tục thựe hiện đào tạo trình độ đại học theo phương thức chính qui và vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 và các chương trình liên kết quốc tế với Anh, Mỹ và Hàn quốc. Trường có đội ngũ hơn 600 cán bộ giảng viên phục vụ cho hơn 12.000 sinh viên các hệ.

Trong giai đoạn 2020-2025 sắp tới, nhà trường sẽ tăng cường đổi mới mục tiêu, chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra các ngành đảm bảo việc xác định mục tiêu đào tạo của từng chuyên ngành phải vừa đáp ứng yêu cầu xã hội vừa phát triển cao nhất tiềm năng của mỗi cá nhân. Nội dung giáo dục đại học và sau đại học theo hướng hiện đại, phù hợp với từng ngành, nhóm ngành đào tạo và việc phân tầng của hệ thống giáo dục đại học. 

Từng bước tiếp cận trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, kết hợp hài hòa dạy người và dạy nghề. Trên cơ sở mục tiêu đổi mới đào tạo, các khoa xác định lại chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo phù hợp với Luật Giáo dục đại học sửa đổi, theo hướng tinh giản, cơ bản, hiện đại, giảm tính hàn lâm, tăng tính thực hành và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. Tăng cường đào tạo và mở thêm các chuyên ngành đào tạo chất lượng cao, tăng dần số lượng sinh viên theo chương trình này
và giảm dần sinh viên đại trà .
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, triệt để ứng dụng phương pháp dạy và học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Chuyển từ chủ yếu thực hiện chương trình giáo dục trên lớp học sang tổ chức đa dạng các hình thức thực hiện chương trình giáo dục, tăng cường các hoạt động xã hội , nghiên cứu khoa học của người học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học, tăng cường áp dụng hình thức giáo dục từ xa có chất lượng.

Ý kiến của bạn

Bình luận