Từ 15/12, giao địa phương quản lý tuyến vận tải từ bờ ra đảo

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Vận tải 17/10/2022 15:39

Từ 15/12/2022, trên cơ sở đề xuất của UBND cấp tỉnh, Bộ GTVT xem xét, phân cấp địa phương tổ chức quản lý tuyến từ bờ ra đảo.

Từ 15/12, phân cấp địa phương quản lý tuyến vận tải từ bờ ra đảo - Ảnh 1.

Phương tiện thủy chở khách trên một tuyến từ bờ ra đảo tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 24/2022 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2013) quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ 15/12/2022.

Điểm mới đáng chú là thông tư bổ sung quy định: Trên cơ sở đề xuất của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ GTVT xem xét, phân cấp việc tổ chức quản lý hoạt động vận tải thủy trên tuyến được đề xuất phân cấp theo quy định hiện hành.

Theo danh mục tại thông tư trên, có 34 tuyến vận tải từ bờ ra đảo được Bộ GTVT giao cho Cục Hàng hải VN tổ chức quản lý vận tải thủy theo quy định của pháp luật hàng hải và giao thông đường thủy nội địa. Cục Hàng hải VN cũng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực thi, chấp hành các quy định của pháp luật về hàng hải, đường thủy nội địa đối với tuyến nằm trong danh mục trên và được phân cấp cho UBND cấp tỉnh quản lý.

Tương tự, Cục Đường thủy nội địa VN tổ chức quản lý hoặc kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức quản lý đối với các tuyến từ bờ ra đảo khác được công bố theo pháp luật giao thông đường thủy; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn đối với tuyến từ bờ ra đảo được phân cấp cho địa phương.

Về hoạt động vận tải, nội dung các thông tư trên quy định, tương ứng với từng tuyến cụ thể, phương tiện tham gia vận tải phải từ cấp pha sông biển VR-SB, tàu biển cấp hạn chế III hoặc hạn chế II trở lên.

Đơn vị tham gia vận tải trên tuyến làm thủ tục theo quy định tại thông tư và được cơ quan quản lý chấp thuận. Khi phương tiện vào, rời cảng biển được áp dụng quản lý theo quy định của pháp luật hàng hải; vào rời cảng, bến thủy nội địa được áp dụng quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội địa.

Nội dung thông tư mới cũng quy định rút ngắn thời gian giải quyết, chấp thuận đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo từ 5 ngày (hiện nay) xuống còn chậm nhất 3 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và trả lời nêu rõ lý do.

Được biết, hiện có 34 tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo do Cục Hàng hải VN quản lý và 5 tuyến nằm trong danh mục do Cục Đường thủy nội địa VN tổ chức quản lý nhưng được ủy quyền cho Sở GTVT các địa phương tổ chức quản lý cấp phép phương tiện vào, rời cảng bến; xử lý vi phạm tại cảng, bến và bảo trì kết cấu hạ tầng tuyến.

Ý kiến của bạn

Bình luận