Từ vi phạm của nhà xe Thành Bưởi, cần lập lại trật tự kinh doanh vận tải tại TP. HCM

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Vận tải 10/11/2023 11:56

Từ vụ việc vi phạm của nhà xe Thành Bưởi, TP. Hồ Chí Minh cần tiến hành rà soát các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố, đồng thời thống kê và lập đoàn kiểm tra xử lý theo quy định…

Từ vụ nhà xe Thành Bưởi, cần lập lại trật tự kinh doanh vận tải tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Cục Đường bộ VN đề nghị Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn

Rà soát lại toàn bộ đơn vị kinh doanh vận tải hành khách

Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có văn bản gửi Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô trên địa bàn.

Theo Cục ĐBVN, để từng bước lập lại trật tự hoạt động vận tải, đảm bảo ATGT, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh…, Cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát lại toàn bộ các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn và xử lý các xe vận chuyển khách theo hợp đồng nhưng không thông báo về Sở GTVT theo quy định.

Đồng thời tiếp nhận và tổng hợp các thông báo thực hiện hợp đồng của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (email) của Sở GTVT hoặc trên cổng thông tin doanh nghiệp vận tải và đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống thiết bị giám sát hành trình của Sở GTVT để tiếp tục phát hiện, có biện pháp xử lý ngay những trường hợp vi phạm theo quy định.

"Trường hợp số lượng dữ liệu lớn, Cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh có phương án tách việc tiếp nhận làm nhiều kênh, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát đến các đơn vị lớn, nhiều phương tiện hoạt động, thường xuyên vi phạm", Cục ĐBVN đề nghị.

Từ việc xử lý, kiểm tra Công ty TNHH Thành Bưởi, Cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có lập các vị trí để tập kết hàng hóa, đón trả khách, tổ chức bán vé… trên địa bàn thành phố, đồng thời phối hợp với các cơ quan địa phương thống kê và lập đoàn kiểm tra xử lý theo quy định.
Cục Đường bộ Việt Nam

Đề cập đến công tác xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc", Cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới; Văn bản 8111/2023 của Bộ GTVT về tăng cường kiểm tra, xử lý xe dù, bến cóc, xe trá hình tuyến cố định trên địa bàn và phối hợp với cơ quan địa phương kiểm tra, xử phạt các đơn vị kinh (đặc biệt là vận tải hành khách theo hợp đồng) vi phạm.

Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục công khai kết quả xử lý vi phạm trên các trang thông tin điện tử của sở cũng như cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, đài truyền hình.

Từ vụ nhà xe Thành Bưởi, cần lập lại trật tự kinh doanh vận tải tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Các đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện nghiêm việc lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình

Tập trung theo dõi quá trình hoạt động của phương tiện

Theo đề nghị của Cục ĐBVN, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cần hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo ATGT tại các đơn vị kinh doanh vận tải. Theo đó, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục có văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô thực hiện nghiêm, đúng, đầy đủ quy trình bảo đảm ATGT theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 của Nghị định 10/2020 và Điều 4 Thông tư 12/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Bộ phận quản lý ATGT hoặc người điều hành vận tải hoặc cán bộ quản lý do đơn vị phân công phải tập trung theo dõi quá trình hoạt động của phương tiện và người lái xe trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ vận chuyển qua thiết bị giám sát hành trình; thực hiện nhắc nhở ngay đối với người lái xe khi phát hiện xe chạy quá tốc độ, quá thời gian lái xe liên tục, quá thời gian làm việc trong ngày, hoạt động sai hành trình vận chuyển, thiết bị giám sát hành trình không có tín hiệu và các nguy cơ gây mất ATGT khác. Nghiêm cấm giao phương tiện cho lái xe không đủ các điều kiện theo quy định để hoạt động trên đường.
Cục Đường bộ Việt Nam

Về việc tổ chức quản lý hoạt động vận tải qua thiết bị giám sát hành trình và dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên ô tô, Cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra, rà soát và cập nhật đối chiếu, thống nhất số liệu đơn vị kinh doanh vận tải, phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh với dữ liệu trên hệ thống thiết bị giám sát hành trình của Cục ĐBVN để đảm bảo tính chính xác của các dữ liệu.

Đồng thời rà soát, bố trí thêm nhân sự theo dõi, khai thác và sử dụng dữ liệu từ hệ thống thiết bị giám sát hành trình để thực hiện công tác quản lý, theo dõi, sử dụng và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu truyền về từ thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cũng cần đôn đốc các đơn vị có phương tiện vi phạm nộp lại phù hiệu, biển hiệu bị thu hồi; thường xuyên thực hiện trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện trong 1 tháng cho thấy có từ 5 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy và tiến hành xử lý theo quy định.

Cùng với đó, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm việc lắp đặt và duy trì hoạt động của camera lắp trên phương tiện kinh doanh vận tải theo các quy định hiện hành. Đồng thời nghiên cứu, tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên phương tiện kinh doanh vận tải để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động vận tải thông qua dữ liệu từ camera lắp trên phương tiện kinh doanh vận tải.

Từ vụ nhà xe Thành Bưởi, cần lập lại trật tự kinh doanh vận tải tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trong đô thị phù hợp với từng loại hình kinh doanh vận tải

Thắt chặt quản lý nhưng vẫn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Liên quan đến công tác quản lý bến xe khách, Cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu và tham mưu cho UBND TP. Hồ Chí Minh sắp xếp, điều chỉnh các tuyến vận tải hành khách cố định tại các bến xe, kết nối các loại hình vận tải hành khách công cộng cho phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân, bố trí quy hoạch các bến xe hợp lý.

"Căn cứ vào công suất bến xe khách đã được ban hành hành, tiếp tục thực hiện rà soát lưu lượng chuyến xe, giờ xuất bến tại các bến xe nhằm đảm bảo ATGT, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định", Cục ĐBVN nêu.

Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cũng cần chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe thường xuyên thực hiện cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý bến xe toàn quốc của Cục ĐBVN để khai thác, sử dụng dữ liệu trên phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước về bến xe và người lái xe kinh doanh vận tải tuyến cố định trên địa bàn...

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe thường xuyên kiểm tra và duy trì thực hiện quy trình bảo đảm ATGT theo quy định tại Điều 6, Thông tư 12/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
Cục Đường bộ Việt Nam

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trong đô thị phù hợp với từng loại hình kinh doanh vận tải trong đó có xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhằm tránh phát sinh tình trạng xe khách thường xuyên dừng, đậu, lập các bãi xe trái phép tại các tuyến nội đô, tuyến hành lang, vành đai thành phố để đón, trả khách.

Từ vụ nhà xe Thành Bưởi, cần lập lại trật tự kinh doanh vận tải tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 7.

Cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh lập các đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về kinh doanh vận tải, tập trung sâu về ATGT

Đồng thời thường xuyên theo dõi, tiếp nhận và cập nhật thông tin phản ánh của người dân, mạng xã hội, báo chí, truyền hình về những vi phạm, những tồn tại bất hợp lý của các đơn vị kinh doanh vận tải trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn thành phố; tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và phản hồi lại các thông tin xử lý cho các tổ chức, cá nhân, cơ quan báo chí, đài truyền hình theo quy định.

Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cần nghiên cứu xây dựng phương án củng cố và tăng cường đội ngũ cán bộ vận tải, tiếp tục bố trí thêm cán bộ theo dõi, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu qua thiết bị giám sát hành trình và dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên ô tô; cán bộ trực tiếp quản lý, kiểm tra cấp, đổi, thu hồi phù hiệu (biển hiệu) thông qua hệ thống thiết bị giám sát hành trình để đảm bảo công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh vận tải.

Qua vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng ngày 30/9/2023 tại tỉnh Đồng Nai liên quan đến Công ty TNHH Thành Bưởi và theo kết quả kiểm tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH Thành Bưởi của Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh vừa qua, Cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố theo quy định, trong đó tập trung sâu vào kiểm tra quy trình đảm bảo ATGT, công tác theo dõi, cập nhật, khai thác và xử lý phương tiện vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình của đơn vị kinh doanh vận tải.