Kiểm tra, giám sát và yêu cầu tuân thủ quy trình để bảo đảm an toàn hoạt động bay

Kiểm tra, giám sát và yêu cầu tuân thủ quy trình để bảo đảm an toàn hoạt động bay

Một số sự cố thời gian qua tuy chưa để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng cơ quan chức năng và đơn vị liên quan đã có những động thái nhằm đảm bảo an toàn hoạt động vận chuyển hàng không.

Giao thông 24h
Bamboo Airways đã bồi thường cho khách có hành lý ký gửi bị vỡ hỏng

Bamboo Airways đã bồi thường cho khách có hành lý ký gửi bị vỡ hỏng

Trên tinh thần cầu thị, Bamboo Airways đã hỗ trợ bồi thường cho 2 hành khách có valy bị vỡ hỏng trên chuyến bay.

Giao thông 24h