Tạp chí GTVT tuyển dụng kế toán viên, phóng viên, Công nghệ thông tin Kỹ thuật viên

Tạp chí GTVT tuyển dụng kế toán viên, phóng viên, Công nghệ thông tin Kỹ thuật viên

Tạp chí GTVT hiện có nhu cầu tuyển dụng viên chức với các vị trí sau: 01 kế toán viên, 02 phóng viên, 01 Công nghệ thông tin Kỹ thuật viên