Tạp chí GTVT tuyển dụng kế toán viên, phóng viên, Công nghệ thông tin Kỹ thuật viên

10/10/2022 10:46

Tạp chí GTVT hiện có nhu cầu tuyển dụng viên chức với các vị trí sau: 01 kế toán viên, 02 phóng viên, 01 Công nghệ thông tin Kỹ thuật viên

Tạp chí GTVT tuyển dụng kế toán viên, phóng viên, Công nghệ thông tin Kỹ thuật viên - Ảnh 1.

 


I. VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN

1. Điều kiện tiêu chuẩn

- Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên.

- Về thời gian công tác thực tế làm kế toán: Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán Trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật kế toán.

2. Hồ sơ tuyển dụng

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền);

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp sau đại học, đại học, chuyên ngành dự tuyển;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng;

- Xác nhận của các đơn vị về thời gian công tác thực tế về kế toán (mẫu kèm theo).

II. VỊ TRÍ PHÓNG VIÊN VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KỸ THUẬT VIÊN

1. Điểu kiện tiêu chuẩn

- Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Phải có trình độ đại học trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí cần tuyển dụng

2. Hồ sơ tuyển dụng

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền);

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp sau đại học, đại học, chuyên ngành dự tuyển;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ bồi dưỡng chuyên ngành dự tuyển;

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Thời gian: Từ 10/10/2022 hết ngày 25/10/2022 (các ngày làm việc trong tuần)

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 602, Tạp chí Giao thông vận tải, 106 Thái Thịnh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Liên hệ: Bà Trần Thị Tuyết, Phó phòng Hành chính trị sự và truyền thông.

- Điện thoại 0947.134.118

Ý kiến của bạn

Bình luận