Vì sao dự án tuyến tránh QL1A qua Cà Mau chậm tiến độ?

Vì sao dự án tuyến tránh QL1A qua Cà Mau chậm tiến độ?

Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 (QLDA 7) và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo tiến độ hoàn thành cuối năm nay.

Đường bộ
Tuyến tránh QL1A qua Cà Mau chậm tiến độ do nhà thầu yếu

Tuyến tránh QL1A qua Cà Mau chậm tiến độ do nhà thầu yếu

Bộ GTVT yêu cầu đánh giá năng lực thực tế của các nhà thầu, trường hợp không chuyển biến phải có giải pháp xử lý theo quy định của hợp đồng.

Đường bộ