UB ATGT Quốc gia và VAMM ký kết phối hợp năm 2021

Tác giả: Minh Quang

saosaosaosaosao
Văn hóa 22/09/2021 17:42

Ủy ban ATGT Quốc gia và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp Hưởng ứng Năm ATGT 2021.

1
Chương trình hoạt động năm 2021 với mục tiêu hướng đến việc nhân rộng các việc tuyên truyền ATGT và đào tạo lái xe an toàn.

Những năm qua, các chương trình phối hợp giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UB ATGT Quốc gia) và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) đã mang lại nhiều đóng góp tích cực cho công tác nâng cao nhận thức cho người dân và bảo đảm ATGT tại Việt Nam. 

Hưởng ứng Năm ATGT 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, chương trình phối hợp giữa hai bên lần này nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, góp phần hình thành ý thức và thói quen điều khiển xe máy an toàn, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người điều khiển mô tô, xe gắn máy, góp phần làm giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy trên phạm vi toàn quốc; huy động nguồn lực xã hội hóa trong công tác tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa VAMM với Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật giao thông đường bộ đối với người điều khiển xe máy tại Việt Nam.

Chương trình hoạt động năm nay với mục tiêu hướng đến việc nhân rộng các việc tuyên truyền ATGT và đào tạo lái xe an toàn. Tuyên truyền, hướng dẫn cách chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách, an toàn cho người sử dụng xe máy và tổ chức các chương trình về ATGT cũng như đào tạo kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân.

Năm 2021, VAMM sẽ tiếp tục triển khai Quỹ nghiên cứu an toàn giao thông tại Việt Nam với mục đích cung cấp ngân sách tài trợ cho các nghiên cứu về ATGT xe máy tại Việt Nam. 

2

Đề tài nghiên cứu năm 2021 là ”Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy tại Việt Nam” với kinh phí dự kiến khoảng một tỷ đồng, được hỗ trợ bởi Quỹ nghiên cứu ATGT xe máy tại Việt Nam.

Kết quả của các nghiên cứu này sẽ là cơ sở để kiến nghị các giải pháp cải thiện tình trạng chất lượng mũ bảo hiểm trên thị trường, từ đó tiến hành điều tra kỹ lưỡng, toàn diện hơn nhằm đưa ra những chính sách cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng mũ bảo hiểm nhằm đảm bảo ATGT. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để VAMM xây dựng và phát triển các hoạt động tuyên truyền ATGT và nâng cao nhận thức trong việc lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn để giảm thiểu chấn thương khi tham gia giao thông cho khách hàng và cộng đồng.

Những năm qua, bên cạnh việc liên tục cải tiến, cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm với tính năng tiên tiến và an toàn hơn, được sự hỗ trợ từ UB ATGT Quốc gia, các thành viên trong VAMM đã thực hiện thường xuyên và liên tục nhiều hoạt động ATGT đa dạng trên diện rộng, giúp nâng cao nhận thức, cải thiện hành vi tham gia giao thông của cộng đồng, từ đào tạo, hướng dẫn lái xe an toàn, tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn đến đóng góp xây dựng chính sách, điều luật liên quan đến xe máy thông qua việc tài trợ cho những nghiên cứu độc lập, nhằm đưa ra những kết quả khách quan và giải pháp khả thi cho các cơ quan quản lý chuyên trách. 

Trong đó, Quỹ nghiên cứu ATGT xe máy tại Việt Nam do VAMM thành lập và tài trợ từ năm 2015 đã hỗ trợ các nhà khoa học thực hiện các dự án nghiên cứu thực tiễn, từ đó đưa ra được những kiến nghị làm căn cứ tham khảo giá trị cho UB ATGT Quốc gia và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng, đưa ra những biện pháp, chính sách hiệu quả nhằm nâng cao ATGT trên toàn quốc.

Ý kiến của bạn

Bình luận