Ứng dụng mô hình mô phỏng giao thông trên vissim và ssam nhằm đánh giá xung đột có thể gây ra tai nạn trên đường áp dụng cho một trường hợp cụ thể tại vòng xoay ngã bảy Lý Thái Tổ, TP. Hồ Chí Minh

Ứng dụng 03/01/2020 06:26

Nghiên cứu nhằm đảm bảo trật tự ATGT, giảm thiểu tai nạn trên đường bằng cách áp dụng phần mềm mô phỏng VISSIM

 

TRƯƠNG KHA;

PGS. TS. CHU CÔNG MINH

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

1

 

2
3
4

 

5
6

 

7
8

 

9
10
11
12
13
14
15
16
Ý kiến của bạn

Bình luận