Ứng dụng quy hoạch thực nghiệm Taguchi trong nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp chất kết dính xi măng, tro bay và xỉ lò cao đến tính năng của bê tông cát

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Bạn đọc 27/01/2020 06:13

Bê tông cát (BTC) là loại bê tông hạt nhỏ đã được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới nhưng chỉ mới được nghiên cứu ở Việt Nam...

 

ThS. NGUYỄN TẤN KHOA - Trường Đại học Đông Á

PGS. TS. NGUYỄN THANH SANG - Trường Đại học Giao thông vận tải

1
2
2

 

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ý kiến của bạn

Bình luận