Ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu thuyền trên biển

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 03/10/2020 07:11

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành Kế hoạch số 217/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCN ngày 16/4/2020 về Ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu thuyền trên biển.

tim kiem cuu nan_11

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ huy động lực lượng, phương tiện kiểm ngư và chuyên ngành thủy sản tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển khi có tình huống xảy ra đối với phương tiện, tàu thuyền thuộc ngành thủy sản; thông tin, báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển của Bộ theo quy định.

Chỉ đạo Hệ thống quan sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản, hệ thống thông tin chuyên ngành thủy sản kịp thời cung cấp, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác tìm kiếm, xác định vị trí tàu, thuyền bị nạn và thực hiện công tác đảm bảo thông tin liên lạc trong điều hành cứu hộ, cứu nạn.

Điều động lực lượng, phương tiện thuộc Bộ tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn phương tiện, tàu thuyền của bộ, ngành khác và địa phương theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; thông tin, báo cáo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển của Bộ theo quy định.

Bộ Công an

Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn triển khai việc sử dụng lực lượng, phương tiện của các đơn vị Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các lực lượng khác tham gia tìm kiếm, cứu nạn theo địa bàn hoạt động và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ trì, phối hợp địa phương chỉ đạo công an tỉnh, thành phố nơi xảy ra tai nạn sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia dập tắt đám cháy trên tàu (nếu có); sơ cấp cứu người bị nạn, bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách, thủy thủ đoàn, người bị nạn; chủ trì, phối hợp trong công tác giám định, phân loại, xác minh thông tin, nhận dạng nạn nhân.

Cử cán bộ, chuyên gia tham gia Sở Chỉ huy hiện trường hoặc đoàn công tác của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu, theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo thường xuyên, đột xuất.

Bộ Công thương

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành có lực lượng, phương tiện có khả năng và đủ điều kiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn nghiên cứu, đưa vào phương án sử dụng lực lượng, phương tiện.

Chỉ đạo Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Nam và các tập đoàn, doanh nghiệp trực thuộc Bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu khi có yêu cầu của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Cử cán bộ, chuyên gia tham gia Sở Chỉ huy hiện trường hoặc đoàn công tác của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu; theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo thường xuyên, đột xuất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo cơ quan chức năng cung cấp tín hiệu, hình ảnh của ra-đa giám sát tài nguyên, môi trường biển theo đề nghị của các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển; cung cấp kịp thời các thông tin, bản tin về thời tiết, khí tượng, thủy văn để phục vụ điều hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành có lực lượng, phương tiện có khả năng và đủ điều kiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn nghiên cứu, đưa vào phương án sử dụng lực lượng, phương tiện.

Cử cán bộ, chuyên gia tham gia Sở Chỉ huy hiện trường hoặc đoàn công tác của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu; theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo thường xuyên, đột xuất.

Bộ Y tế

Chỉ đạo lực lượng y tế phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam và cơ quan chủ trì tìm kiếm cứu nạn để chỉ dẫn, hướng dẫn việc sơ, cấp cứu từ xa cho người bị nạn trên biển khi cần trợ giúp y tế.

Theo tính chất, diễn biến vụ việc, chỉ đạo bệnh viện các tuyến cử các y, bác sỹ tới hiện trường phối hợp tham gia tiếp nhận, phân loại người bị thương, vận chuyển, cấp cứu, cứu chữa nạn nhân; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thống kê, xác minh thông tin, nhận dạng nạn nhân...

Cử cán bộ, chuyên gia tham gia Sở Chỉ huy hiện trường hoặc đoàn công tác của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu; theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo thường xuyên, đột xuất.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thống nhất quy định các tần số trực canh, cấp cứu - khẩn cấp, quy định về thông tin liên lạc vô tuyến; ưu tiên bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp liên quan huy động lực lượng của ngành tham gia bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về tìm kiếm, cứu nạn.

Hướng dẫn đăng ký sử dụng và tần số làm việc để đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chóng khi có tình huống cứu hộ, cứu nạn xảy ra trên biển; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền pháp luật và các nội dung liên quan đến công tác tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn, định hướng dư luận...

Bộ Ngoại giao

Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng trong việc cấp phép cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài vào thực hiện tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển Việt Nam.

Chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với nước sở tại và các tổ chức quốc tế tìm kiếm, cứu nạn đối với người, phương tiện của các tổ chức, cá nhân Việt Nam gặp tai nạn, sự cố trong vùng trách nhiệm tìm kiếm, cứu nạn của nước ngoài, bao gồm cả vùng tìm kiếm, cứu nạn hàng hải và hàng không.

Phối hợp với bộ, ngành thông qua đường ngoại giao, đề nghị các cơ quan chức năng nước ngoài giúp đỡ tổ chức tìm kiếm, cứu nạn người, phương tiện của Việt Nam bị tai nạn, sự cố hoặc hỗ trợ nơi tránh, trú ẩn đảm bảo an toàn và các trường hợp khẩn cấp khác; đồng thời hỗ trợ cứu người, phương tiện, làm các thủ tục cần thiết và giải quyết các vấn đề phát sinh khác để đưa người, phương tiện về nước.

Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành liên quan làm các thủ tục ngoại giao trong trường hợp tìm kiếm, cứu nạn người, phương tiện nước ngoài bị nạn trong vùng biển Việt Nam.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện các chính sách với người tham gia làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi bị ốm đau, tai nạn, bị thương hoặc bị chết theo quy định của pháp luật. 

Ý kiến của bạn

Bình luận