Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vẫn giảm

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vẫn giảm

Mặc dù lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc trong ba tháng đầu năm giảm mạnh nhưng lượng xe tải nhập vào vẫn tăng.

Doanh nghiệp