13 tạp chí ký cam kết thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí

13 tạp chí ký cam kết thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí

Sáng nay (21/4), 13 tạp chí đã ký kết thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo.

Xã hội