Viettel được chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư tuyến cáp quang dọc cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 24/10/2023 14:56

Bộ GTVT thống nhất chủ trương để liên danh VCC - HBO tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư dự án tuyến cáp quang dọc theo hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Viettel được chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư tuyến cáp quang dọc cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Bộ GTVT thống nhất chủ trương để liên danh VCC - HBO tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư dự án tuyến cáp quang dọc theo hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam (ảnh minh họa).

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), liên danh Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel - Công ty Cổ phần Viễn thông HBO (liên danh VCC - HBO), Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam về việc đầu tư xây dựng tuyến cáp quang dọc theo hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Theo đó, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Bộ GTVT thống nhất chủ trương để liên danh Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel (được Tập đoàn Viettel giao nhiệm vụ) và Công ty Cổ phần Viễn thông HBO tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư dự án tuyến cáp quang dọc theo hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam như đề xuất tại Văn bản 3190/VCC-HBO ngày 9/8/2023 bằng nguồn vốn của doanh nghiệp tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Để việc tổ chức thực hiện đáp ứng các quy định hiện hành, Bộ GTVT yêu cầu liên danh VCC - HBO báo cáo Tập đoàn VCC - HBO và thực hiện theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng, viễn thông, giao thông đường bộ và pháp luật có liên quan đối với việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư xây dựng tuyến cáp quang nằm dọc theo tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam (chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức khảo sát, thiết kế kỹ thuật và thi công xây dựng…); chịu trách nhiệm nghiên cứu lập giải pháp kỹ thuật phù hợp cho tuyến cáp quang đáp ứng công tác quản lý, vận hành, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn đường cao tốc.

Đồng thời, liên danh VCC - HBO có trách nhiệm cam kết và chia sẻ hạ tầng kỹ thuật dùng chung cho Bộ GTVT hoặc các cơ quan quản lý đường bộ cao tốc trong quá trình khai thác để sử dụng chung tuyến cáp quang phục vụ quản lý nhà nước (không kinh doanh thương mại) về đường cao tốc như: Hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí không dừng (ETC), hệ thống kiểm tra tải trọng xe...

Về việc tổ chức vận hành, khai thác tuyến cáp quang, Bộ GTVT đề nghị liên danh có trách nhiệm ưu tiên "phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng" quốc gia, chia sẻ hạ tầng dùng chung với cơ quan quản lý nhà nước như nêu trên, trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các quy định mới về khai thác hành lang an toàn giao thông thuộc kết cấu hạ tầng đường cao tốc, liên danh có trách nhiệm báo cáo Tập đoàn Viettel và tổ chức thực hiện theo quy định.

Đồng thời, liên danh có trách nhiệm thực hiện theo quy định pháp luật về hạ tầng viễn thông đã đầu tư quy định tại Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động này. Trường hợp, các đơn vị khác (ngoài liên danh VCC - HBO) có nhu cầu lắp đặt tuyến cáp quang khác đặt nằm trong phần ống (hộp) của liên danh VCC - HBO để kinh doanh thương mại, cần báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam (với trách nhiệm là cơ quan quản lý đường bộ, cơ quan quản lý khai thác đường cao tốc), các Ban Quản lý dự án: Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận, 2, 6, 7 và 85 (với trách nhiệm là chủ đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn thực hiện đầu tư và đại diện cơ quan có thẩm quyền trong giai đoạn đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư) và các cơ quan đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án đường cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, theo chức năng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước để theo dõi, quản lý, chấp thuận hồ sơ thiết kế, cấp phép xây dựng trong từng giai đoạn, từng thời điểm đối với công trình xây dựng tuyến cáp quang theo thẩm quyền.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản 3190/VCC-HBO ngày 9/8/2023 của liên danh Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel và Công ty Cổ phần Viễn thông HBO và các Văn bản: 7718/CNVTQĐ-VCC ngày 28/9/2023, 8025/CNVTQĐ-VTNet ngày 5/10/2023 của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội về việc đầu tư xây dựng tuyến cáp quang dọc theo hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam phục vụ quốc phòng, an ninh và sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
Ý kiến của bạn

Bình luận