Vĩnh Hưng JSC: Vượt đại dịch Covid-19 từ những chiến lược đột phá

Vĩnh Hưng JSC: Vượt đại dịch Covid-19 từ những chiến lược đột phá

Năm 2021, trong bối cảnh các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông chịu tác động lớn từ đại dịch Covid-19 thì vẫn có những đơn vị lội ngược dòng, tăng trưởng vượt bậc nhờ những chiến lược đột phá

Đầu tư - Hạ tầng