Tàu bị cách ly cho thủy thủ nghỉ có lương

Tàu bị cách ly cho thủy thủ nghỉ có lương

Có ít nhất 10 thủy thủ nhiễm nCoV trên du thuyền Diamond Princess. Hãng tàu quyết định cho nhân viên nghỉ 2 tháng có lương.