Kiến nghị TP.HCM bố trí 148,91 tỷ giải phóng mặt bằng đường Tân Vạn-Nhơn Trạch

Kiến nghị TP.HCM bố trí 148,91 tỷ giải phóng mặt bằng đường Tân Vạn-Nhơn Trạch

Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị UBND TP.HCM bố trí trước vốn giải phóng mặt bằng (GPMB) đã được xác định trong quyết định duyệt dự án đường Tân Vạn- Nhơn Trạch

Giao thông 24h